M.Psn.

interim management

Martin Poulussen werkt sinds 1999 als interim manager, verandermanager en crisismanager op directie- en bestuurs-niveau: ‘In complexe situaties ben ik op mijn best. Ik ga pragmatisch te werk en zoek naar oplossingen. Mijn doel is om
uw organisatie optimaal te laten presteren.
Ik laat niet los totdat dat gelukt is.’

NL EN

Martin Poulussen

voor verandering

‘Een scherpe sparring partner voor het management.’

————

Arjan Ester

Commercieel directeur Aebi Schmidt

Wanneer
Martin Poulussen?

Soms is veranderen nodig. Omdat resultaten dalen, concurrenten uw marktaandeel bedreigen of wanneer de groei stokt. Als uw bedrijf niet optimaal presteert, door welke oorzaak dan ook. Verandering is geen doel, maar een middel om uw organisatie weer succesvol en toekomstbestendig te maken.

Rust in de tent

Succesvolle veranderingen hebben een stabiele basis nodig. Mijn eerste focus als interim manager is daarom: vertrouwen scheppen, angst wegnemen en zorgen dat iedereen weet wat er op dat moment van hem of haar verwacht wordt. Vanuit deze rust kunnen de benodigde veranderingen doorgevoerd worden terwijl het werk doorgaat.

‘Scenario’s maakten de keuze heel transparant.’

————

Victor Verhoeven

Voorzitter Raad van Commissarissen Woonservice

Aanpak

Elke situatie is uniek en vergt een tailor made aanpak. De volgende stappen maken vaak deel uit van het proces:

Uitvoering

 

Het betrekken en mobiliseren van alle medewerkers is een belangrijk onderdeel van de verandering. Om mensen in beweging te krijgen, moeten ze een noodzaak voelen en weten wat er van ze verwacht wordt. Ik zorg ervoor dat alle betrokken partijen aangesloten blijven bij het proces en dat zij de ingeslagen richting ondersteunen. Tegelijkertijd deins ik niet terug voor moeilijke beslissingen. Pas wanneer uw ambitie is gerealiseerd en uw organisatie optimaal functioneert, ben ik tevreden.

 

Vraagstuk

 

Met uw vraag ga ik de organisatie in. We pellen problemen af tot de essentie. Alle opsmuk, drogredenen, ‘zo doen we het nou eenmaal’, hobbyisme en andere bijzaken gaan aan de kant. Zo houden we een overzichtelijk vraagstuk over.

Scenario's

 

Voor elke vraag zijn verschillende mogelijke oplossingen. Binnen een
paar maanden liggen er enkele duidelijke scenario’s op tafel, met
alle voor- en nadelen, kosten en opbrengsten. De keuze is aan u.

‘We wisten steeds waar we aan toe waren, dat gaf rust.’

————

Corina Schol

Juridisch medewerker Woonservice

Betrokken

Zo lang ik bij uw organisatie werk, zijn uw mensen ook mijn mensen en ga ik voor ze door het vuur. Ook als we het niet eens zijn.
Ik ben zacht waar het kan, maar hard waar
het nodig is. Daarbij hanteer ik een open en transparante aanpak: ik stel zaken niet moeilijker of mooier voor dan ze zijn.

‘Hard op inhoud maar zacht op de mens.’

————

Gerrie Blok

Lid Raad van Commissarissen Woonservice

Fris

Het liefst werk ik in branches die nieuw voor me zijn. Ik kijk met een frisse blik en zonder vooroordelen naar de processen.
De professionals uit uw organisatie zijn en blijven de inhoudelijke experts. Mijn expertise is het creëren van een situatie waarin uw mensen excelleren en waarin iedereen samenwerkt aan een gezamenlijk resultaat.

Voor u

Ik werkte al in veel verschillende branches, van bankwezen en (semi-)overheid tot de autobranche en de media. Het best komt ik tot mijn recht in een resultaatgerichte, dynamische omgeving waar verschillende issues spelen. Ik houd van een flinke uitdaging.

 

Weten of ik uw organisatie kan helpen? Bel of mail me.

‘Een doortastende regisseur in een complexe dynamische omgeving.’

————

Jan Allart

Manager services WoningNet

Contact

M.Psn. interim management

Martin Poulussen

Panamalaan 7F

1019 AS Amsterdam

M +31 6 25 09 57 07

martin@mpsn-interim.nl

M.Psn. interim management is onderdeel
van M.P.S.N. Management bv

KvK Amsterdam 27182045

BTW nr. NL808241734B01

Op al onze correspondentie zijn van toepassing onze Algemene Voorwaarden, gedeponeerd op 26 februari 2009 bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 27182045.

Martin Poulussen

voor verandering

Testimonials

Gesprekspartner op alle niveaus

Arjan Ester: ‘Onze binnendienst was toe aan een aantal flinke veranderingen, zowel organisatorisch als technisch. De afdeling bestond uit mensen met veel ervaring, maar juist daarom was het lastig om gewoontes te doorbreken en processen te vernieuwen.
Ik vond mezelf niet de geschikte persoon om dat aan te sturen, daarom benaderde ik Martin. Ik wist dat hij veel ervaring had met verandertrajecten, ook binnen sales organisaties.’

 

Sparringpartner

‘Martin is een scherpe sparringpartner voor het management.
Hij helpt om snel tot gefundeerde keuzes te komen én om ze te implementeren. Het bleek onder andere nodig om een internal sales manager aan te nemen. We hebben die functie samen ontwikkeld en kandidaten geselecteerd. Korte tijd heeft Martin
de functie ad interim ingevuld. Daarnaast hebben we nieuwe IT-systemen ingevoerd en de afdeling gereorganiseerd. Medewerkers hebben zich meer gespecialiseerd en doen vooral waar ze goed in zijn en plezier in hebben.’

 

Communicatie op alle niveaus

‘Martin is direct, duidelijk en soms confronterend, en dat heb je in zo’n proces nodig. Hij weet goed wat hij wil, maar hij luistert ook goed, op alle niveaus. Hij weet met iedereen contact te maken en krijgt mensen mee. Het was een prettige samenwerking met een goed resultaat in een relatief korte tijd. Als ik weer voor zo’n traject zou staan, zou ik Martin graag weer inschakelen.’

 

———

Arjan Ester is commercieel directeur van Aebi Schmidt en was opdrachtgever van Martin Poulussen in 2010 en 2011

Doorzetten, ook als het moeilijk is

Victor Verhoeven: ‘Woonservice stond voor een enorme veranderslag, waartegen veel weerstand was. We riepen Martin’s hulp in vanweg zijn ervaring met complexe reorganisaties. Hij werd interim directeur-bestuurder van Woonservice en stuurde het verandertraject aan. We vonden het een pre dat hij geen ervaring had in deze sector: we wilden de organisatie uit haar comfort zone halen.’

 

Scenario’s

‘Hij stelde een aantal scenario’s voor, elk met verschillende voor- en nadelen. Dat was heel transparant en zo werd het makkelijk om een keuze te maken. Martin’s grootste verdienste vind ik dat hij dat scenario vervolgens heel consistent heeft doorgevoerd. Hij houdt vast aan het doel en hij zet door, ook als het moeilijk is. Hij is daarbij open en eerlijk en zeer betrokken bij zijn opdracht.’

 

Resultaat: een slagvaardige organisatie

‘Woonservice is afgeslankt, heeft taken uitbesteed en is dynamischer geworden. Van een uitvoerder is de organisatie veranderd in een slagvaardige regisseur die zich meer bezighoudt met strategie en beleidsontwikkeling.’

 

Betrokkenheid en tempo

‘Natuurlijk hadden we het nog sneller willen doen. Maar het betrof een complexe reorganisatie en er was weerstand. Martin heeft ervoor gezorgd dat mensen toch mee gingen in het proces en heeft daarbij het tempo erin gehouden. Dat vind ik knap gedaan.’

 

———

Victor Verhoeven was opdrachtgever in zijn functie als voorzitter van de Raad van Commissarissen van Woonservice (de uitvoerende instantie voor woonruimte-verdeling in Zuid-Kennemerland.)

 

Van weerstand naar begrip

Corina Schol: ‘Toen Martin Poulussen hier als interim directeur binnenkwam was ik sceptisch omdat hij geen ervaring had bij een woningcorporatie. Maar hij maakte zich de materie razendsnel eigen: hij schroomt niet om vragen te stellen en luistert goed. Tijdens het reorganisatieproces was er natuurlijk veel onzekerheid. Martin was daar heel open over en deelde alle informatie die hij kon delen. Dat gaf rust: we wisten steeds waar we aan toe waren.’

 

Conflictoplossend

‘Wat ik bijzonder vind is zijn conflictoplossend vermogen. Iemand kon woedend bij hem naar binnen gaan en dan later kalm naar buiten komen, met begrip voor de situatie. Martin hield iedereen gemotiveerd, zelfs de mensen van wie de baan zou sneuvelen. Dat komt volgens mij omdat hij het direct ziet als er iets aan de hand is. Hij wacht niet af, maar komt naar je toe en gaat het gesprek aan, van mens tot mens.’

 

Vanzelfsprekend respect

‘Hij heeft vertrouwen in mensen en liet mij veel zelfstandiger werken dan ik gewend was. Hij was wel de baas, maar hij ‘speelde’ nooit de baas. Mensen hebben bijna vanzelfsprekend respect voor hem. Niet vanwege zijn positie, maar om wie hij is, wat hij doet en hoe hij met mensen omgaat.’

 

———

Corina Schol is juridisch medewerker van Woonservice en was betrokken bij het overdragen van activiteiten aan nieuwe partners van Woonservice.

Ondernemend en resultaatgericht

Gerrie Blok: ‘Van 2011 tot in 2014 was Martin interim directeur-bestuurder van Woonservice. Bovendien heeft hij de dienst grondig gereorganiseerd.’

 

Steeds het doel voor ogen

‘Wat mij het meest opviel is dat Martin zeer omgevingssensitief is. Hij overziet het speelveld en de belangen van de verschillende stakeholders. Zijn opdracht voert hij op een ondernemende, voortvarende manier uit. Hij houdt steeds het doel voor ogen en levert tijdig het gewenste resultaat. Daarbij werkt hij nauw samen met de opdrachtgever, met veel aandacht voor de relatie.’

 

Hard op inhoud, zacht op de mens

‘Toen hij wegging, heb ik in mijn de afscheidsspeech gezegd dat hij hard is op inhoud, maar zacht op de mens. Hij doet wat nodig is en hij zegt wat er gezegd moet worden, maar hij doet dat altijd respectvol.’

 

———

Gerrie Blok is lid van de Raad van Commissarissen van Woonservice, de uitvoerende instantie voor woonruimteverdeling
in Zuid-Kennemerland. Ze was in die hoedanigheid mede-opdrachtgever.

Tempo en focus

Jan Allart: ‘Ik heb met Martin samengewerkt toen hij een aantal diensten van zijn opdrachtgever uitbesteedde aan mijn organisatie.

 

Als Martin een opdracht bespreekt, exploreert hij echt. Hij stelt vragen, triggert je om samen na te denken: wat is er nog meer mogelijk, wat hebben we daarvoor nodig? Martin is gepassioneerd en die passie is voelbaar. Dat maakt het leuk om dingen met hem te bespreken, zelfs vervelende dingen. Hij heeft overzicht en laat steeds merken: het gaat niet om mij, het gaat erom de opdracht zo goed mogelijk uit te voeren. Daarbij zal hij altijd op de bal spelen, nooit op de man. Met Martin ontstaan er geen misverstanden: als er iets wringt benoemt hij dat direct. Daardoor ontstaat bij alle betrokkenen een open houding. Als hij je ergens op aanspreekt neemt hij daar de tijd voor, en hij behandelt iedereen met empathie en integriteit. Het maakt hem niet uit of hij spreekt met een wethouder, een lid van de Raad van Commissarissen of een werknemer.

 

Je kunt Martin geen flauwekul verkopen. Als je aan ‘window dressing’ doet, kan hij je met een glimlach laten merken dat je er niet mee wegkomt. Aimabel maar beslist. In een complexe omgeving heeft hij oog voor alle belangen. Als een goede regisseur brengt hij focus aan en hij is in staat om die focus toe te lichten zonder de ander lastig te vallen met details. Zo ontstaat er een context waarin iedereen begrijpt wat er van hem of haar verwacht wordt. Dat leidt tot een win-win situatie die ook zo ervaren wordt. Bij dat alles: Martin maakt tempo. Hij weet wat hem te doen staat en zorgt daarvoor, met oog voor het proces en de mensen. Martin stáát voor zijn opdracht.

 

———

Jan Allart is manager services van WoningNet. Hij werkte samen met Martin toen deze een aantal diensten van zijn opdrachtgever uitbesteedde aan WoningNet.